Ett lokalt konsultföretag inom byggnadskonstruktion

Ett lokalt teknikkonsultföretag slog sommaren 2011 upp portarna i en gammal anrik miljö på Hunnebergsgatan 22. I lokalerna har det bedrivits byggnadsteknisk ingenjörsverksamhet sedan mitten av 90-talet. Tidigare huserade Bertil Karlssons Konstruktionsbyrå i samma fastighet. Patrik Samuelsson har därefter fortsatt verksamheten under samma tak i det egna företaget Confas AB sedan 2006. När sedan Joakim Wall och David Axenborg anslöt 2011 så återskapades en riktig ingenjörsbyrå med tre erfarna byggnadskonstruktörer. Idag är vi totalt fem medarbetare på Conlink.

Som namnet Conlink antyder så är vi en grupp sammanlänkande byggnadskonstruktörer med lokal förankring i Linköping. Conlink ägs av Confas AB och Axenborg & Wall AB. Confas AB drivs som tidigare av Patrik Samuelsson medan Axenborg & Wall AB drivs av David Axenborg och Joakim Wall.